IDENTITÉ

Naam website: Camping & Spa Cap Soleil Adres: https://www.capsoleil.fr / Eigenaar: SNC CAP SOLEIL Publicatiemanager: SNC CAP SOLEIL Ontwerp en productie: ESE Communication / Studio Plune Hosting: Infomaniak

PERSONNE MORALE

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 952 959 euro – RCS Beziers B 330 317 850 – 801 CHE DE LA GRANDE COSSE 34450 VIAS – 04 67 21 64 77reception@capsoleil.fr

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld.

INFORMATIE

De informatie en documenten op de site worden uitsluitend ter informatie aangeboden, zonder uitputtend te zijn, en kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de site vallen.

De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot de site.

INTERACTIVITEIT

Gebruikers van de site kunnen daar inhoud plaatsen, die op de site verschijnt in speciale ruimtes (met name via het contactformulier). De geplaatste inhoud blijft de verantwoordelijkheid van de auteurs, die de volledige juridische verantwoordelijkheid op zich nemen.

De eigenaar van de site behoudt zich niettemin het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder rechtvaardiging inhoud te verwijderen die door gebruikers is geplaatst en die niet voldoet aan het ethische handvest van de site of aan de geldende wetgeving.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, blijven alle elementen die toegankelijk zijn op de site (teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo, iconen, geluiden, software, enz.) het exclusieve eigendom van hun auteurs, met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en kan vervolgd worden.

De merken en logo’s die op de site worden weergegeven, zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.

VERBINDINGEN

Liens sortants

De eigenaar van de site wijst elke verantwoordelijkheid af en verplicht zich niet tot het verwijzen via hypertextlinks naar bronnen van derden die op internet aanwezig zijn, zowel wat betreft hun inhoud als hun relevantie.

Inkomende links

De eigenaar van de site geeft toestemming voor hyperlinks naar een van de pagina’s van deze site, op voorwaarde dat deze een nieuw venster openen en op een ondubbelzinnige manier worden gepresenteerd om te voorkomen dat:

  • elk risico van verwarring tussen de citerende site en de eigenaar van de site
  • alsmede elke presentatie die tendentieus of in strijd met de geldende wetgeving is.

De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om de verwijdering van een link te verzoeken als hij van mening is dat de bronsite de aldus gedefinieerde regels niet respecteert.

VERTROUWELIJKHEID

Elke gebruiker heeft recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een identiteitsbewijs.

KREDIETEN

Foto’s
www.adobe-stock.com
www.ese-communication.com
www.capsoleil.fr